5893-84-5

(4Z)-2-(4-chloro-3-nitrophenyl)-4-{4-[(4-fluorobenzyl)oxy]-3-methoxybenzylidene}-1,3-oxazol-5(4H)-one

Cas Number: 5893-84-5  Molecular Structure
Product Code
1191251
Product Name
(4Z)-2-(4-chloro-3-nitrophenyl)-4-{4-[(4-fluorobenzyl)oxy]-3-methoxybenzylidene}-1,3-oxazol-5(4H)-one
Cas Number
5893-84-5
Molecular Formula
C24H16ClFN2O6